Mnenje št. 12/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Španije glede dejanj obdelave, za katera ne velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

12 July 2019
Mnenje št. 12/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Španije glede dejanj obdelave, za katera ne velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov) 391.81 KB
Members: