Gairės Nr. 07/2020 dėl sąvokų „duomenų valdytojas“ ir „duomenų tvarkytojas“ pagal BDAR

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Gairės Nr. 07/2020 1.3MB