Suunised 07/2020 vastutava töötleja ja volitatud töötleja mõistete kohta isikuandmete kaitse üldmääruses

7 July 2021
Suunised 07/2020 1.22 MB