Usmernenia 07/2020 týkajúce sa pojmov prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov

7 July 2021
Usmernenia 07/2020 2.15 MB