Richtsnoeren 07/2020 over de begrippen “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” in de AVG

7 July 2021
Richtsnoeren 07/2020 1.41 MB