Съвместно становище 1/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи между администратори на лични данни и обработващи лични данни

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

edpb-edpsjointopinion01_2021_sccs_c_p_bg.pdf 208.45 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1 93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2 197.61 KB
Members: