Comitetul European pentru Protecția Datelor

Persoană împuternicită de operator