Európsky výbor pre ochranu údajov

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA)

Filters

Pages

Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List  537.07 KB

Stanovisko 19/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Rumunska

03 October 2018
Stanovisko 19/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Rumunska  108.8 KB

Stanovisko 20/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Švédska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

03 October 2018
Stanovisko 20/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Švédska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)  366.74 KB

Stanovisko 21/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Slovenska

03 October 2018
Stanovisko 21/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Slovenska  386.58 KB

Stanovisko 22/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane úda

03 October 2018
Stanovisko 22/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)  381.69 KB

Pages