Európsky výbor pre ochranu údajov

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA)

Filters

Pages

Stanovisko 13/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Litvy

03 October 2018
Stanovisko 13/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Litvy  1.25 MB

Stanovisko 15/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Malty týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

03 October 2018
Stanovisko 15/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Malty týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)  1.25 MB

Stanovisko 16/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Holandska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

03 October 2018
Stanovisko 16/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Holandska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)  1.24 MB

Stanovisko 2/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Belgicka

03 October 2018
Stanovisko 2/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Belgicka  530.53 KB

Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List  537.07 KB

Stanovisko 19/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Rumunska

03 October 2018
Stanovisko 19/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Rumunska  108.8 KB

Pages