Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 14/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Latvia regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Arvamus nr 14/2018, milles käsitletakse Läti pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.24 MB
Liikmesriigid: