ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB/EDPS Joint Opinion

Filters

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 on standard contractual clauses between controllers and processors

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021  257.89 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021  1.11 MB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex  1.17 MB
Θεματικές ενότητες:

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Κοινή γνωμοδότηση ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ 1/2019 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων ασθενών και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI)  183.78 KB