ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB/EDPS Joint Opinion

Filters

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Κοινή γνωμοδότηση ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ 1/2019 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων ασθενών και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI)  183.78 KB