Κοινή γνωμοδότηση 04/2021 του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανά

31 March 2021
Κοινή γνωμοδότηση 04/2021 του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ 538.3 KB
Members:
Topics: