ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ Κοινή γνωμοδότηση 5/2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη)

18 June 2021
ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ Κοινή γνωμοδότηση 5/2021 572.63 KB
Members: