Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης από το ΕΣΠΔ που οδηγεί σε κοινή πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων

28 January 2020
Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης από το ΕΣΠΔ που οδηγεί σε κοινή πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων 182.83 KB
Members: