Европейски комитет за защита на данните

Документ на ЕКЗД относно процедурата за одобряване на критерии за сертифициране от ЕКЗД, с оглед постигане на единно сертифициране — Европейски печат за защита на данните

28 January 2020
Документ на ЕКЗД относно процедурата за одобряване на критерии за сертифициране от ЕКЗД, с оглед постигане на единно сертифициране — Европейски печат за защита на данните  185.94 KB
Държави членки: