EDAK dokuments par kārtību, kādā EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus, tādējādi veicot kopēju sertifikāciju, — Eiropas datu aizsardzības zīmogs

28 January 2020
EDAK dokuments par kārtību, kādā EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus, tādējādi veicot kopēju sertifikāciju, — Eiropas datu aizsardzības zīmogs 184.26 KB
Members: