Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDAK dokuments par kārtību, kādā EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus, tādējādi veicot kopēju sertifikāciju, — Eiropas datu aizsardzības zīmogs

28 January 2020
EDAK dokuments par kārtību, kādā EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus, tādējādi veicot kopēju sertifikāciju, — Eiropas datu aizsardzības zīmogs  184.26 KB
Dalībvalstis: