Dokument från Europeiska dataskyddsstyrelsen om förfarandet för godkännande av certifieringskriterier som leder till en gemensam certifiering, det europeiska sigillet för dataskydd

28 January 2020
Dokument från Europeiska dataskyddsstyrelsen om förfarandet för godkännande av certifieringskriterier som leder till en gemensam certifiering, det europeiska sigillet för dataskydd 193.79 KB
Members: