Stanovisko č. 6/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Španělska, pokud jde o operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

12 March 2019
Stanovisko č. 6/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Španělska, pokud jde o operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) 368.8 KB
Members: