Stanovisko 6/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Španielska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

12 March 2019
Stanovisko 6/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Španielska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 370.66 KB
Members: