Avizul 6/2019 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Spania privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (4) din RGPD]

12 March 2019
Avizul 6/2019 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Spania privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (4) din RGPD] 374.46 KB
Members: