Opinia 6/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy hiszpański organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

12 March 2019
Opinia 6/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy hiszpański organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO) 366.65 KB
Members: