Mnenje št. 6/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Španije glede dejanj obdelave, za katera velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(4) SUVP)

12 March 2019
Mnenje št. 6/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Španije glede dejanj obdelave, za katera velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(4) SUVP) 357.73 KB
Members: