Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDPB

Filters

Pages

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu  153.34 KB

Agenda of Sixth Plenary

22 January 2019

Agenda of sixth plenary

Agenda of Sixth plenary  472.54 KB

Agenda of Fifth Plenary

04 December 2018

Agenda of Fifth Plenary

Agenda of Fifth Plenary  82.78 KB

[OLD] Reglamentā

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 23.11.2018  468.33 KB

Pages