Europejska Rada Ochrony Danych

EDPB

Filters

Pages

Zalecenie 01/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/

12 July 2019
Zalecenie 01/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725)  275.36 KB

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Wspólna opinia EROD-EIOD nr 1/2019 w sprawie przetwarzania danych pacjentów oraz roli Komisji Europejskiej w europejskiej infrastrukturze usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI)  164.49 KB

EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection

12 July 2019
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection  190.73 KB
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection (annex)  328.2 KB

EDPB Letter to DG MOVE regarding C-ITS

14 June 2019
EDPB Letter to DG MOVE regarding C-ITS  126.81 KB

Wytyczne 1/2018 w sprawie certyfikacji i określenia kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 rozporządzenia

04 June 2019
Wytyczne 1/2018  299.79 KB

Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679

04 June 2019
Wytyczne 1/2019  568.24 KB

Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii politycznych

13 March 2019
Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii politycznych  73.1 KB

Pages