Euroopa Andmekaitsenõukogu

EDPB

Filters

Pages

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori ühisarvamus 1/2019, mis käsitleb patsiendiandmete töötlemist ja Euroopa Komisjoni rolli e-tervise digitaalteenuse taristus (eHDSI)

12 July 2019
Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori ühisarvamus 1/2019, mis käsitleb patsiendiandmete töötlemist ja Euroopa Komisjoni rolli e-tervise digitaalteenuse taristus (eHDSI)  1.02 MB

EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection

12 July 2019
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection  190.73 KB
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection (annex)  328.2 KB

Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta

04 June 2019
Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta  642.64 KB

Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta

04 June 2019
Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta  812.77 KB

Avaldus 3/2019 e-privaatsuse määruse kohta

13 March 2019
Avaldus 3/2019 e-privaatsuse määruse kohta  262.24 KB

Avaldus 2/2019 isikuandmete kasutamise kohta poliitiliste kampaaniate käigus

13 March 2019
Avaldus 2/2019 isikuandmete kasutamise kohta poliitiliste kampaaniate käigus  67.28 KB

Pages