Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDPB

Filters

Pages

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  461.38 KB

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā

12 February 2019
Informatīvs ziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR bezvienošanās Brexit gadījumā  521.67 KB

EDPB Work Program 2019/2020

12 February 2019
EDPB Work Program 2019/2020  103.88 KB

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) (70. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Atzinums 3/2019 attiecībā uz jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp Klīnisko pārbaužu regulu (KPR) un Vispārīgās datu  153.34 KB

Pages