Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDPB

Filters

Pages

[OLD] Rules of Procedure

02 December 2019

Version 5, as last modified and adopted on 2nd December 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 02.12.2019  387.23 KB

Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

02 December 2019
Atzinums 17/2019 par Apvienotās Karalistes datu aizsardzības uzraudzības iestādes prasību projektu rīcības kodeksu pārraudzības struktūras akreditācijai saskaņā ar VDAR 41. pantu  190.46 KB

Pamatnostādnes 3/2018 par VDAR teritoriālo darbības jomu (3. pants) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Pamatnostādnes 3/2018  267.95 KB

[OLD] Rules of Procedure

12 November 2019

Version 4, as last modified and adopted on 12 November 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 12.11.2019  374.73 KB

Pages