Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közös véleményt fogad el az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet meghosszabbításáról

16 March 2022

Brüsszel, március 16. – Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közös véleményt fogadott el az uniós digitális Covid-igazolványról szóló jelenlegi rendeletek 12 hónappal történő meghosszabbítására és egyes rendelkezések módosítására irányuló európai bizottsági javaslatokról. A módosítások többek között az EU-n belüli utazásokkal összefüggésben elfogadott Covid-tesztek típusainak kibővítésére, valamint annak egyértelművé tételére irányulnak, hogy az oltási igazolványoknak tartalmazniuk kell a birtokosának beadott dózisok számát, függetlenül attól, hogy azokat melyik tagállamban adták be.

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos tudomásul veszi, hogy a javaslat nem módosítja lényegesen a rendeletek azon hatályos rendelkezéseit, amelyek a személyes adatok kezelésére vonatkoznak. A Covid-igazolványról szóló eredeti rendeletekkel kapcsolatban kiadott korábbi közös véleménnyel összhangban az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos emlékeztet arra, hogy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés nem jelent akadályt a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben. Tekintettel a világjárvány esetleges elhúzódásának kiszámíthatatlanságára, az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos megérti, hogy meg kell hosszabbítani az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet alkalmazhatóságát.

Mivel azonban e javaslat célja a Covid19-világjárvány elleni küzdelmet célzó intézkedés időtartamának meghosszabbítása, a hatékonyság, a szükségesség és az arányosság általános elvei tiszteletben tartásának biztosítása érdekében rendszeresen értékelni kell a vonatkozó tudományos bizonyítékokat és a kiegészítő intézkedéseket.

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem végzett hatásvizsgálatot. Emellett az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet előírja az Európai Bizottság számára, hogy jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendeletnek a szabad mozgás, az alapvető jogok és a megkülönböztetésmentesség megkönnyítéséről szóló hatásáról. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos határozottan úgy véli, hogy a Bizottságnak csatolnia kellene ezt a jelentést a jelenlegi javaslathoz.

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke a következőket nyilatkozta: „Ezek a javaslatok különösen fontosak, mivel jelentős hatást gyakorolnak az egyének jogainak és szabadságainak védelmére. Amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, fel kell oldani a személyek EU-n belüli szabad mozgására vonatkozó, a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében történő minden korlátozást, beleértve az uniós digitális Covid-igazolványok bemutatására vonatkozó követelményt is.”

Wojciech Wiewiórowski, európai adatvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Folyamatosan értékelnünk kell, hogy mely intézkedések maradnak továbbra is hatékonyak, szükségesek és arányosak a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben. Az adatvédelmi elveket folyamatosan alkalmazni és integrálni kell, kellően figyelembe véve a járványügyi helyzet alakulását és az alapvető jogokra gyakorolt hatást.

Bizonyos adatmezők módosítása, mint például annak egyértelművé tétele, hogy az oltási igazolványnak tartalmaznia kell a birtokosának beadott dózisok számát, vagy az a javaslat, hogy a Covid19-oltóanyagok kifejlesztésére irányuló klinikai vizsgálatok résztvevői számára ki lehessen állítani Covid19-oltási igazolványt, úgy tűnik, hogy a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik, és adatvédelmi szempontból nem vet fel különösebb aggályokat. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos azonban emlékeztet azon korábbi álláspontjára, amely szerint az adatmezők bármilyen módosítása szükségessé teheti az alapvető jogokat érintő kockázatok újraértékelését, és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén csak a már meghatározott adatkategóriákba tartozó részletesebb adatmezőkkel való kiegészítés lehetséges. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos továbbra is megkülönböztetett figyelmet fog fordítani a Covid19-világjárvány alakulására, és különösen a személyes adatok felhasználására a világjárvány végét követően.