Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) donose zajedničko mišljenje o produljenju Uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi

16 March 2022

Bruxelles, 16. ožujka – EDPB i EDPS donijeli su zajedničko mišljenje o prijedlozima Europske komisije da se postojeće uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi produlje za 12 mjeseci i izmijene određene odredbe, kao što je proširenje vrsta testova na COVID koji se prihvaćaju u kontekstu putovanja unutar EU-a i pojašnjenje da bi potvrde o cijepljenju trebale sadržavati broj doza koje je nositelj primio, neovisno o državi članici u kojoj je cijepljen.

EDPB i EDPS primaju na znanje da se prijedlogom ne mijenjaju bitno postojeće odredbe tih uredbi u pogledu obrade osobnih podataka. U skladu s prethodnim zajedničkim mišljenjem o početnim uredbama o COVID potvrdama, EDPB i EDPS podsjećaju da usklađenost s pravilima o zaštiti podataka ne predstavlja prepreku za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19. Budući da nije moguće predvidjeti hoće li se pandemija oduljiti, EDPB i EDPS razumiju potrebu za produljenjem primjene Uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi.

Međutim, s obzirom na to da je cilj aktualnog prijedloga produljiti trajanje mjere za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19, trebalo bi redovito ocjenjivati relevantne znanstvene dokaze i dodatne mjere radi poštovanja općih načela djelotvornosti, nužnosti i proporcionalnosti.

EDPB i EDPS žale što Komisija nije provela procjenu učinka. Osim toga, Uredbom o EU digitalnoj COVID potvrdi predviđena je dužnost Europske komisije da Europskom parlamentu i Vijeću podnese izvješće o učinku Uredbe na olakšavanje slobodnog kretanja, temeljnih prava i nediskriminacije. EDPB i EDPS čvrsto smatraju da bi Komisija to izvješće trebala priložiti aktualnom prijedlogu.

Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek izjavila je: Ti su prijedlozi od posebne važnosti zbog svojeg velikog utjecaja na zaštitu prava i sloboda pojedinaca. Svako ograničenje slobodnog kretanja osoba unutar EU-a kako bi se ograničilo širenje bolesti COVID-19, uključujući zahtjev za predočenje digitalnih potvrda EU-a o COVID-u, trebalo bi ukinuti čim to epidemiološka situacija dopusti.

Europski nadzornik za zaštitu podataka Wojciech Wiewiórowski rekao je: Moramo kontinuirano ocjenjivati koje su mjere i dalje djelotvorne, nužne i proporcionalne u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19. Načela zaštite podataka trebala bi se kontinuirano primjenjivati i uključivati, uzimajući u obzir razvoj epidemiološke situacije i učinak na temeljna prava.

Čini se da je izmjena određenih polja s podacima, kao što je pojašnjenje da potvrde o cijepljenju trebaju sadržavati broj doza koje je primio nositelj ili prijedlog da se sudionicima u kliničkim ispitivanjima za razvoj cjepiva protiv bolesti COVID-19 omogući dobivanje potvrde o cijepljenju protiv te bolesti, ograničena na ono što je strogo nužno i ne izaziva posebnu zabrinutost iz perspektive zaštite podataka. Međutim, EDPB i EDPS podsjećaju na svoje prethodno stajalište da bi svaka izmjena polja s podacima mogla zahtijevati ponovnu procjenu rizika za temeljna prava i da bi se donošenjem delegiranih akata trebala dodati samo detaljnija polja s podacima koja spadaju u već definirane kategorije podataka. EDPB i EDPS i dalje će posebnu pozornost posvećivati razvoju pandemije bolesti COVID-19, a posebno upotrebi osobnih podataka nakon završetka pandemije.