ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Code of conduct

Filters

Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία για την ανάπτυξη άτυπων «συνεδριών κωδίκων δεοντολογίας»

10 November 2020
Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία για την ανάπτυξη άτυπων «συνεδριών κωδίκων δεοντολογίας»  147.48 KB
Θεματικές ενότητες: