ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 65)

Used for publications in “Our work > Consistency Mechanism > Binding decisions"

Filters