Často kladené otázky k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 - Data Protection Commissioner Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi

24 July 2020
Často kladené otázky k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 - Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi 133.72 KB