Dažnai užduodami klausimai dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Ltd ir Maximillian Schrems, C–311/18

24 July 2020
Mistoqsijiet Frekwenti dwar is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża C-311/18 - Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems 147.21 KB