Vanliga frågor om EU-domstolens dom i mål C-311/18 – Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland och Maximillian Schrems

24 July 2020
Vanliga frågor om EU-domstolens dom i mål C-311/18 – Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland och Maximillian Schrems 128.78 KB