Opinia 8/2020 w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Reinsurance Group of America