Становище 8/2020 относно проекта на решение на надзорния орган на Ирландия по отношение на задължителните фирмени правила на Reinsurance Group of America