Yttrande 8/2020 om den irländska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om de bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvarig inom Reinsurance Group of America