Nuomonė 8/2020 dėl Airijos priežiūros institucijos sprendimo dėl „Reinsurance Group of America“ įmonei privalomų taisyklių projekto