Lausunto 8/2020 Irlannin valvontaviranomaisen tekemästä päätösehdotuksesta, joka koskee rekisterinpitäjän sitovia sääntöjä yrityksen Reinsurance Group of America osalta