Atzinums 20/2020 par Grieķijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz rīcības kodeksa pārraudzības struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar VDAR 41. pantu

23 July 2020
Atzinums 20/2020 168.92 KB
Members:
Topics: