Atzinums 20/2020 par Grieķijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz rīcības kodeksa pārraudzības struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar VDAR 41. pantu