Opinia 20/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Grecji w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO

23 July 2020
Opinia 20/2020 851.98 KB
Members:
Topics: