Arvamus 17/2020 Sloveenia järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)

19 May 2020
Arvamus 17/2020 152.53 KB
Members: