ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 17/2020 on the draft Standard Contractual Clauses submitted by the SI SA (Article 28(8) GDPR)