Lausunto 17/2020 Slovenian valvontaviranomaisen ehdotuksesta vakiosopimuslausekkeiksi (yleisen tietosuojaasetuksen 28 artiklan 8 kohta)

19 May 2020
Lausunto 17/2020 154.21 KB
Members: