Yttrande 17/2020 om utkastet till standardavtalsklausuler inlämnat av den slovenska tillsynsmyndigheten (artikel 28.8 i den allmänna dataskyddsförordningen)

19 May 2020
Yttrande 17/2020 142.21 KB
Members: