Opinia 17/2020 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez organ nadzorczy Słowenii (art. 28 ust. 8 RODO)

19 May 2020
Opinia 17/2020 158.86 KB
Members: