Stanovisko 12/2020 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Fínska o schválení požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov