Udtalelse 12/2020 om udkastet til afgørelse fra Finlands kompetente tilsynsmyndighed vedrørende godkendelse af kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen

25 May 2020
Udtalelse 12/2020 165.22 KB
Members:
Topics: