Opinia 12/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Finlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO

25 May 2020
Opinia 12/2020 165.63 KB
Members:
Topics: