Mnenje št. 12/2020 o osnutku sklepa pristojnega finskega nadzornega organa glede odobritve zahtev za akreditacijo organa za spremljanje kodeksa ravnanja v skladu s členom 41 Splošne uredbe o varstvu podatkov